پروفایل من

مـحـمـد حـسـیـن قـاسـمـی

گرافیک

  • تهرانتهران
آرشیو
خدایا من در کلبه فقیرانه خود چیزی را دارم که تو در عرش کبریایی خود نداری . من چون توئی دارم و تو چون خود نداری .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

یا کودکان شهر بی خبرند از جنون ما
یااین جنون هنوزسزاوارسنگ نیست

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 10 بهمن 1387
بازدید پروفایل: 9280