پروفایل من

ایت طفلان

هنرجو

  • متولد 13 اردیبهشت 1366
  • اصفهان
  • اصفهان
  • http://sahme-baran.blogfa.com/
  • radin.forotan@yahoo.com
آرشیو
گرامییان دل : مقدم شما را در گستری احساسم ارج مینهم. گفتمان منصفانه تنها دارایی من است ثروت ناچیزم را با شما تقسیم میكنم شما هم با ارائه نظرات ارزشمندتان كمی من را در ثروت خویش شریك فرمایید ضمن اینكه به عقیده ها، دین ها و فرهنگ ها احترام میگذارم
عضویت در تاریخ 27 دی 1388
بازدید پروفایل: 4935