پروفایل من

رنگی رنگی

عکاسی / نقاشی

  • تهران
  • تهران
آرشیو


صندلی ها ی پر ,صندلی های خالی ,آنها می نوشند و می اندیشند ,آنها می نوشند و صحبت می کنند. اما جایگاه های خالی انتظار شب را کم کم دارند اجابت می کنند , آنها باید بروند ,آنها می روند به خانه …
اما ونگوگ با نور تاریک شب زیر سقف آسمان , تنها نقاشی می کشد. زیرا که خانه ی ونگوگ نقاشی است .


آلبوم های من

تصویری موجود نیست
عضویت در تاریخ 13 شهریور 1391
بازدید پروفایل: 2429