حلقه های اجتماعی

Mehrdad Khakzad

طراحی هویت و استراتژی برند
-- --
--
تصویری موجود نیست
تصویری موجود نیست
امیر موحدان
طراحی و نقاشی
آرزو آقابابائیان
طراح گرافیک - کارتونیست- تصویرگر
saeed valinezhad
تایپوگرافی
حمید اقدسی یزدل‍ی
هنرجوی گرافیک و توهم عکاس بودن
حامد نورائی
کاردانی نقاشی..کارشناسی ارتباط تصویر
جمال الدین رمضانی
گــرافــیــکــ / G R A P H I C
سیدرضا قانع میرحسینی
کارشناسی نقاشی دانشگاه هنر اصفهان.. و عکاسی
سید حسین اجاقی
تصویرسازی | طراحی شخصیت | کمیک استریپ | www.hosseinojaghi.com
نوشین بیجاری
کارشناسی ارشد گرافیک
تصویری موجود نیست
تصویری موجود نیست
محسن مولایی
معماری-گرافیست تجربی