پروفایل من

محمدرضا تقی زاده

گرافیست

  • متولد 25 خرداد 1368
  • قم
  • قم
  • smsaftab.com
  • r.taghizadeh113@yahoo.com
آرشیو
ما ســـیـنـه زدیـــــم                                   بی صـدا باریدند
از هر که که دم زدیم                                   آنـــــــهــا دیـدند
مـــا مــدعــیـان صـف اول بودیــم                از آخـر مـجـلس شـــهدا را چــیـدنـد

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 23 تیر 1392
بازدید پروفایل: 1019