پروفایل من

رضا رضاییان

عکاسی

آرشیو
آن کس که بداند و بداند که بداند اسب شرف از گنبد گردون بجهاند آن کس که بداند و نداند که بداند بیدار کنیدش که بسی خفته نماند آن کس که نداند و بداند که نداند لنگان خرک خویش به منزل برساند آن کس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب ابدالدهر بماند شاعر: ابن یمین

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 16 اردیبهشت 1389
بازدید پروفایل: 25482