پروفایل من

محمدرضا نقی پور

گرافیک

  • 09120854802
  • تهران
  • شهریار
  • rezaart.ir@gmail.com
آرشیو

آدمها عجیبند اما ما آموخته ایم حیرت نکنیم
حیرت هم نکردیم وقتی که دیدم به گرد نگار خویش دیوار می کشند
دیوار حصار است حتی اگر زردی زر به تندی سرخ مالکیت نباشد
دیروز که حصار را از اینجا به دیار یارشان ، سوغات می بردند حیرت نکردیم
حصار را زیارت می کردند
با آنکه اموخته بودیم حیرت نکنیم 
حیرت کردیم!!!

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 13 اسفند 1391
بازدید پروفایل: 1813