پروفایل من

رضا محبوبی

طراحی گرافیک

  • متولد 2 خرداد 1362
  • http://www.rezamahboobi.com
  • mahboobi.reza@gmail.com
آرشیو
بسه این صدای ناكوك و حسود وقتشه ازاین كور و كر بشیم این روزا تو خشكی پرسه می زدیم یه روزی می شه دوباره " تر " بشیم.
عضویت در تاریخ 24 دی 1386
بازدید پروفایل: 4271