نگارخانه آثـار

[32]> آلبوم: طراحی لیبل CD

رامین کامجو

طراحی - عکاسی
 • طرح روی CD

  از مجموعه: طراحی جلد کتاب-نشریه

  تاریخ ارسال: 12 خرداد 1391
  یادداشت هنرمند:
  طرح روی CD کارگاه آموزشی
 • نانو فیلترها

  از مجموعه: طراحی جلد کتاب-نشریه

  تاریخ ارسال: 16 بهمن 1392
  یادداشت هنرمند:
  نانو فیلترها - یک نرم افزار آموزشی در عرصه فناوری نانو می باشد.  تولید محتوا: فاضاه غفرانی، زهرا شریفی، رامین کامجو

  طراح: رامین کامجو

  ناشر: نهاد فناوری نانو تیگران
 • سی دی دانشکده مواد و عمران دانشگاه شیراز

  از مجموعه: اوراق اداری - کارت ویزیت

  تاریخ ارسال: 22 مهر 1394
  یادداشت هنرمند:
 • SNEC 2013

  از مجموعه: تبلیغات تجاری (آگهی، بنر، بیلبورد)

  تاریخ ارسال: 16 بهمن 1392
  یادداشت هنرمند:
  سی دی دومین همایش آموزشی فناوری نانو