بیوگرافی و سوابق

رخساره ایرانی

گرافیک.نقاش.عکاسی
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
عنوان مدرک تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شروع تاریخ فارغ التحصیلی شهر کشور
گرافیک کارشناسی مهر   1391 مهر   1391 زرین شهر ایران
سوابق کاری