پروفایل من

آشنای غریب کلاهدوز

عکاسی و گرافیک

آرشیو


اگر تخم مرغ بشکند از ۲ حالت خارج نیست !!! (ادامه پایین) :)

اگر از داخل باشد ، به آغاز به زندگی می رسد!!!

اما اگر از از بیرون باشد به پایان زندگی می انجامد...!

همه چیزهای بزرگ همیشه از داخل آغاز خواهد شد...!

پس درون خود را خوب امتحان کنید . . .!!!آلبوم های من

عضویت در تاریخ 24 اردیبهشت 1392
بازدید پروفایل: 1164