پروفایل من

علی رام هرند

گرافیک

  • قم
آرشیو
چند جمله حرف حساب خواندنی
دنیا، قانونمند است و نمى‏توان بى‏گُدار به آب زد. دنیا، همه جایش راه نیست؛ یک راه مشخص و یک نظام حاکم دارد؛ که غریزه در حیوانات و علم در انسان تا اندازه‏اى این راه را شناخته است. و همین محدودیت غریزه و علم، نیاز به وحى و نبوت را مطرح نموده است؛ چون انسان چه در رابطه با فکر و عقل و غرایز و غضب و شهوتش و چه در رابطه با اشیاء و چیزهایى که مى‏خورد و مى‏پوشد و نگاه مى‏کند و دست مى گیرد و چه در رابطه با افراد، از همسر و پدر و مادر و فرزند گرفته تا آدم‏هاى دور و نزدیک و چه در رابطه با ملّت‏هاى دیگر، محتاج وحى است و نیاز به رسول دارد تا به او بیاموزد، که چگونه با خودش کار
کند و با فکر و عقل و غرایزش برخورد نماید. و چگونه با اشیاء و زمین و آسمان و اطرافش، رابطه برقرار نماید. و چگونه با آدم‏ها تماس بگیرد و با ملّت‏ها سیاست بگذارد.
براى کسى که قانونمندى را شناخته، آدم‏ها و اشیاء، مثل سرزمین‏هاى مین‏گذارى شده هستند. آدم‏ها، حتى با یک کلمه منفجر مى‏شوند. و همین است که براى عالِم عارف، حالت دقّت و حذر شکل مى‏گیرد. مى‏بینى، وقتى که مى‏خواهى به سیم برق دست بگذارى و یا آتشى را بردارى، چگونه حذر و دقّت دارى. تمامى وجود تو و تمامى جهان اطراف تو و تمامى آدم‏هایى که با آن‏ها رابطه دارى، همین حذر و دقّت را مى‏خواهند؛ چون در کنار قانونمندى‏ها، فقط یک راه هست و بى‏حساب نمى‏توان به هر طرف پرید و هر چیز را زیر پا گذاشت.

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 25 تیر 1391
بازدید پروفایل: 1832