پروفایل من

رویا پاداش

میکروبیولوژی-عکاسی و طراحی چهره

  • متولد 23 فروردین 1370
  • تهران
  • تهران
آرشیورویا ی روزانه ام را

به خواب شبانه پیوند می زنم

تا آرزوی فردایم را بسازم

ماه را به ستاره

ستاره را به خورشید

و

خورشید را به زندگی وصله می زنم

تا افسانه ای بسازم به وسعت

رویـــــــــا...آلبوم های من

عضویت در تاریخ 17 تیر 1391
بازدید پروفایل: 15645