پروفایل من

گروه فرهنگی روضه

طراحی وگرافیک

  • خوزستان
  • اهواز
  • http://www.rozenews.com/
آرشیو
غایت هنر،جلب نظر وتحریک احساسات مخاطب است
بالاترین هنر؛هنری است که اوج احساسات را به تهییج در آورد
پس هیچ هنری مثل"روضه"نیست...
چراکه"روضه"قله احساسات انسان را فتح می کند...
واشک، که ناب ترین پیام احساسی از دل است را نمایان می کند.
گروه هنری روضه

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 8 تیر 1391
بازدید پروفایل: 5542