پروفایل من

سعید عیوضی شام اسبی

Digital Art - Writing

  • متولد 14 آذر 1368
  • اردبیل
  • s.eyvazi.sa@gmail.com
آرشیو          وای به حال کشوری  که موسسات مالی و اعتباری و بانک هایش بیشتر از کارخانجاتش باشد

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 2 تیر 1389
بازدید پروفایل: 6012