حلقه های اجتماعی

محمـــد شاه علی ܓ✿

سر سوزن عکاسی ، ته سوزن گرافیک .. " IMA " نام هنری و امضا بنده است.
-- --
--
تصویری موجود نیست
(DIДMOND) شبنم لطف اللهی
نقاشی. مجسمه سازی. عکاسی .موسیقی.
*پرستو خدابنده لو *
" دانشجوی علوم قرآن و حدیث"
تصویری موجود نیست
سیده فرشته ناصری
دانشجوی کارگردانی_بازیگری
! SAFIIR
سید امین فخرائی
* حسنی
متأهل( graphist - photographer - illustrator - Art work)
*زینب سامعی*
"کارشناس و طراح فرش"
. .
.
تصویری موجود نیست
تصویری موجود نیست
تصویری موجود نیست
تصویری موجود نیست
تصویری موجود نیست
. j
طراح گرافبک
تصویری موجود نیست
. فرزان
هنرمند اوست و ما نیز دنبال رد پایش...
تصویری موجود نیست
تصویری موجود نیست
تصویری موجود نیست
.. ...
...
تصویری موجود نیست