پروفایل من

سعید نوروزی

اندکی گرافیک مقداری عکاسی

  • saeednorouzi.blog.ir
آرشیو
چه غریب ماندی ای دل ! 
نه غمی ، نه غمگساری

نه به انتظار یاری ، نه ز یار انتظاری

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 20 دی 1391
بازدید پروفایل: 3468