پروفایل من

سعید رضایی

صفحه آرا

  • متولد 1 مهر 1361
  • ایلام
  • srezaii2000@gmail.com
آرشیو
نقطه، تولد یک احساس است و خط تداوم یک زندگی.
اینجاست که هر خط داستان خودش را دارد.

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 26 فروردین 1388
بازدید پروفایل: 2680