پروفایل من

صفورا کرمانی

طراح گرافیک

  • بوشهر
  • بوشهر
  • safora.kermani@yahoo.com
آرشیو
دلتنـــــــگ کودکیـــــــــــم!
یــــــادش بخــــــــــــــــیر....
قهــــر میـــــــکردیم تـــا قیـــــــــامت و لحظـــــه ای بعــــد قیـــــامـــت میــــــشد.....

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 1 اردیبهشت 1392
بازدید پروفایل: 3394