پروفایل من

سارا معصومی نژاد

عکاسی

آرشیو
برای خوب شناختن ، باید نخست خوب دید. با هر آنچه در اختیار داریم من هنوز نتوانستم خوب ببینم. باید همه تلاش كنیم بعضی تصاویر از دریچه دوربین موبایل گرفته شده،از اینرو بابت كیفیت پایین آنها پوزش میطلبم
تصویری موجود نیست
عضویت در تاریخ 9 اسفند 1388
بازدید پروفایل: 1328