پروفایل من

سحر رفیع

تصویرساری

  • تهران
  • تهران
  • www.sahar-rafi.com
  • sahar_mhf@yahoo.com
آرشیو
تصویرگری برای من حس یک لحظه ست؛ تکه ای از یک داستان بدون شروع. بدون پایان...
عضویت در تاریخ 21 تیر 1390
بازدید پروفایل: 2319