پروفایل من

منصوره صحرایی09128546268

ناشر طراح و تصویرگر کتاب های درسی، پوستر و شخصیت پرداز نرم افزار و انیمیشنjتصویر سازی بیش از صد و هشتاد کتاب کودک،

  • 09128546268
  • 02537704549
  • قم
  • tarrahi-koodak.ir
  • m.sahraie33@yahoo.com
آرشیو
اگر یقین داری که روزی پروانه می شوی بگذار روزگار هرچه میخواهد پیله کند.

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 20 آبان 1392
بازدید پروفایل: 5794