پروفایل من

رضا صیاد

کاریکاتور-گرافیک-سینما

آرشیو
سلام به عالم عشق و معرفت. دوری من و شما به درازا و زخم و چرک کشیده است. قد و سایه شما را زحمت بسیار کشیدم تا پیدا کردم
پولداری که واست بی‌کسیو صاف و صوف نمی‌کنه مؤمن. اون کسی که واست کسی باشه این‌ور بی‌پولیته. اصلاً خود پولداریه که برات کس نمی‌ذاره. اون کسی که رفیق پولداریت باشه، ناکسه.
این‌جا مار توشکه هنوز گیر میاد. مار قاضی. گناهکار باشی دستتو بکنی تو کیسه‌اش، می‌زنتت. دو دقیقه نمی‌مونی. سیات می‌کنه. گناهکار نباشی،‌ نمی‌زنه. اومدم برات دستمو بکنم تو کیسه‌اش!
با احترام به استاد :مسعودکیمیایی

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 22 دی 1389
بازدید پروفایل: 3043