پروفایل من

sajjad dadpour

عکاس

  • sajjaddadpour@yahoo.com
آرشیو

زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست
هر کسی نغمه خود خواند واز صحنه رود
صحنه پیوسته بجاست
خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد
عضویت در تاریخ 29 فروردین 1390
بازدید پروفایل: 3567