بیوگرافی و سوابق

محمدتقی سخایی چهارطاق

طراح گرافیک و خوشنویس
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
گواهینامه صادر کننده تاریخ صدور کشور
ممتاز خوشنویسی انجمن خوشنویسان ایران دی 1388 ایران
گواهینامه صادر کننده تاریخ صدور کشور
نفر اول مسابقات کشوری بخش خوشنویسی خط نستعلیق ،مسابقات فرهنگی هنری دانشجویان ،خرم اباد خرم اباد خرداد 1391 ایران
گواهینامه صادر کننده تاریخ صدور کشور
نفر اول مسابقات خوشنویسی دانش اموزی آذر بایجان غربی ارومیه دی 1386 ایران
گواهینامه صادر کننده تاریخ صدور کشور
نفر اول خوشنویسی مسابقات فرهنگی و هنری دانشجویی دانشکده فنی انقلاب اسلامی تهران دانشکده انقلاب اسلامی تهران بهمن 1391 ایران
گواهینامه صادر کننده تاریخ صدور کشور
برگزیده چهارمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر بخش پوستر چهارمین جشنواره بین المللی هنرهبینتجسمی فجر بهمن 1390 ایران
گواهینامه صادر کننده تاریخ صدور کشور
برگزیده پوستر سوگواره عاشورایی بخش پوستر حوزه هنری تهران آبان 1390 ایران
گواهینامه صادر کننده تاریخ صدور کشور
نفر برگزیده ی پوستر جهانی هنر مقاومت جشنواره هنری مقاومت بهمن 1392 ایران
تحصیلات
سوابق کاری