پروفایل من

حسین سالاری

نقاشی & کاریکاتور

آرشیو
بیا با من و عشق همدرد باش.اگر دین نداری جوانمرد باش.چو دریادلی،فكر ساحل مكن.اگر تشنه ای آب را گل مكن Yahoo ID : vcaricaturist@yahoo.com
عضویت در تاریخ 12 آذر 1387
بازدید پروفایل: 1626