پروفایل من

صالح خدابنده

طراحی گرافیک، عکاسی، موسیقی

آرشیو
چه كسی میگوید كه گرانی اینجاست؟ دوره ی ارزانی است كه شرافت ارزان تن عریان ارزان و دروغ... از همه چیز ارزان تر آبرو قیمت یك تكه ی نان و چه تخفیف بزرگی خورده است... قیمت هر انسان.
عضویت در تاریخ 19 دی 1388
بازدید پروفایل: 2395