پروفایل من

سید علی میرتونی

علاقه مند به عکاسی و خوشنویسی

  • متولد 1 مهر 1359
  • تهران
  • تهران
  • ghamgosaran.blogfa.com
  • mirtooni@gmail.com
آرشیو


نازم آن سر که چو گیسوی تو در پای تو ریزد
نازم آن پای که از کوی وفای تو نخیزد
شهریار آن نه که با لشکر عشق تو ستیزد
«سعدی آن نیست که هرگز ز کمند تو گریزد
که بدانست که در بند تو خوشتر ز رهایی»

السلام علی الشیب الخضیب، السلام علی الخد التریب...


 
عضویت در تاریخ 6 آبان 1389
بازدید پروفایل: 5393