پروفایل من

سید اکبر موسوی

  • متولد 5 آبان 1360
آرشیو
از هرگونه " كارات خوبه به من هم سر بزن" پرهیز كنید تا كام‏روا باشید. ضمناً من به هیچکس سر نمی زنم. به کارهای من سر بزن و از این حرف ها ممنوع.

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 12 اسفند 1386
بازدید پروفایل: 4497