پروفایل من

سمانه فخاری

گرافیک, عکاسی, تصویرسازی

  • متولد 13 مرداد 1362
  • اصفهان
آرشیو
   
                                 همیشه
                        پر از مهربانی می مانم
                           حتی اگر هیچ کس
                         قدر مهربانیم را نداند
                   این ذات و سرشت من است
                           که مهربان باشم
                          من خدایی دارم
              که به جای همه برایم جبران میکند.                            اعمال انسان ها بهترین تفسیر از افکار آنهاست.
                                                                                            جیمز جویس

                                       

                               
                                   


                                                                 شاعر و فرشته
                                                                شاعر و فرشته ای با هم دوست شدند
                                                                فرشته پری به شاعر داد،
                                                                و شاعر شعری به فرشته
                                                                شاعر پر فرشته را لای دفتر شعرش گذاشت
                                                                و شعرهایش بوی آسمان گرفت
                                                                فرشته شعر شاعر را زمزمه کرد و دهانش مزه عشق گرفت
                                                                خدا گفت: دیگر تمام شد...
                                                                دیگر زندگی برای هر دوتان دشوار می شود!
                                                                زیرا شاعری که بوی آسمان بشنود، زمین برایش کوچک است
                                                                و
                                                               فرشته ای که مزه عشق را بچشد، آسمان برایش کوچک.
                                                                                                                      شل سیلور استاین
                                                                                                                   "برای فایز و پری عزیز"
                                           
         

   


آلبوم های من

عضویت در تاریخ 8 مهر 1391
بازدید پروفایل: 36513