پروفایل من

یاسر معتمدی

خوشنویسی- خط کرشمه

  • متولد 1 مهر 1361
  • 09124111660
  • yassermotamedi@gmail.com
آرشیو

دردهای من نگفتنی


دردهای من نهفتنی است


دردهای من

گرچه مثل دردهای مردم زمانه نیست

درد مردم زمانه است

مردمی که چین پوستینشان

مردمی که رنگ روی آستینشان

مردمی که نامهایشان

جلد کهنه ی شناسنامه هایشان

درد می کندمن ولی تمام استخوان بودنم

لحظه های ساده ی سرودنم

درد می کندانحنای روح من

شانه های خسته ی غرور من

تکیه گاه بی پناهی دلم شکسته است

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 27 آذر 1390
بازدید پروفایل: 1875