افسانه پلویی
گرافیست و عکاس
افق گرافیک
طراحی ، خوشنویسی ، عکاسی ، نرم افزار
امیر صحرایی
طراح گرافیک و سایت
بهشت بی نشان
خادم همه بچه ها D:
جواد واعظی
طراحی دو بعدی
حامد زاهد
گرافیک - تصویر ساز کتاب کودک
حسن اصغری
گرافیک & طراحی
حسین اسلامی
عکاس،طراح سه بعدی،تایپوگرافی
رسول اشتری
طراحی گرافیک