پروفایل من

سمانه لطفی

طراح

آرشیو
سلام چون این كارو تازه شروع كردم و استادی نداشتم خامن ولی با راهنمایی شما پخته تر می شود اگه ضعیف بود نظره تون مورده غبوله.
عضویت در تاریخ 12 شهریور 1388
بازدید پروفایل: 988