پروفایل من

SAM GFX

گرافیست | طراح لوگو | طراح فونت | sam.gfx@outlook.com

آرشیو                                                                                 « هُوَالمُصَِور »


آزادی در نفی همه‌ی تعلقات است جز تعلق به حقیقت،
که عین ذات انسان است.
وجود انسان در این تعلق است که معنا می گیرد و بنابراین،
آزادی و اختیار انسان تکلیف اوست در قبال حقیقت،
نه حق او برای ولنگاری و رهایی از همه‌ی تعهدات.
باید گفت هنر و ادبیات در  برابر همین معنا ملتزم است.

  «شهید سید مرتضی آوینی»آلبوم های من

عضویت در تاریخ 20 فروردین 1395
بازدید پروفایل: 789