پروفایل من

سامیه فاروقی

گرافیک و عکاسی

  • متولد 27 خرداد 1372
  • فارس
  • www.sami.art92@yahoo.com
آرشیو
یازده راه به سوی جهنم , میلتون گلیزر 

طبق دیدگاه میلتون گلیزر ۱۱گام به سوی جهنم وجود دارد. آغاز آن با طراحی‌های سودمند و انتهای آن با آثاری آسیب رسان همراه است . 
۱) آیا شما یک بسته را طوری طراحی می‌کنید تا روی قفسه بزرگتر به نظر برسد؟
۲) آیا شما تبلیغی را برای یک فیلم کند و خسته‌کننده می‌سازید به طوری که یک کمدی نشاط انگیز به نظر برسد؟
۳) آیا شما تاجی را برای یک فرد بی‌تجربه می‌سازید تا القا کنید که مدت زیادی کار کرده است؟
۴) آیا جلدی را برای کتابی که خودتان محتوای آن را تنفرآمیز یافته‌اید طراحی می‌کنید؟
۵) آیا یک تبلیغ مبارزاتی را برای شرکتی با گذشته‌ای معروف به تبعیض در استخدام نیرو طراحی می‌کنید؟
۶) آیا بسته‌ای را برای صبحانه بچه‌ای طراحی می‌کنید که دارای ارزش غذایی کم و شکر بالاست؟
۷) آیا یک سری‌تی‌شرت را برای شرکتی که نیروی کار خردسال دارد طراحی می‌کنید؟
۸) آیا یک آگهی تبلیغاتی را برای محصول رژیمی که شما می‌دانید موثر نیست طراحی می‌کنید؟
۹) آیا تبلیغی را برای یک کاندیدای سیاسی که سیاست‌هایش را می‌دانید برای عموم مردم مضر است طراحی می‌کنید؟
۱۰) آیا برای یک SUV که بیش از مقدار متوسط در شرایط اورژانسی واژگونی داشته و باعث مرگ ۱۵۰نفر شده است، بروشوری طراحی می‌کنید؟
۱۱) آیا تبلیغی را برای محصولی که مصرف مداوم آن باعث مرگ می‌شود،‌طراحی می‌کنید؟ 

ترجمه : سمانه سنگسری

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 14 اردیبهشت 1391
بازدید پروفایل: 4460