نگارخانه آثـار

[37]> آلبوم: me

سامیه فاروقی

گرافیک و عکاسی
 • تایپوگرافی >سامیه فاروقی<

  از مجموعه: کوفی

  تاریخ ارسال: 27 خرداد 1392
  یادداشت هنرمند:
  تایپوگرافی اسم خودم با استفاد از خط کوفی بنایی
 • طسم

  از مجموعه: نسخ

  تاریخ ارسال: 13 خرداد 1391
  یادداشت هنرمند:
  طسم - واسه سوره شعرا
  ترکیب آیه اول این سوره
 • طرح نوار کاست

  از مجموعه: طراحی گرافیک

  تاریخ ارسال: 13 خرداد 1391
  یادداشت هنرمند:
  اینجا کیفیتش خیلی بد شده :|
 • الاالله

  از مجموعه: کوفی

  تاریخ ارسال: 13 خرداد 1391
  یادداشت هنرمند:
  انقطــــاع