پروفایل من

ثنا بنایی

طراحی صنعتی

آرشیو
من موندم چرا اینجا واسه طراحی صنعتی یه قسمت جدا نذاشتن؟!فکر نکردن به ما مهندسا بر میخوره؟!
عضویت در تاریخ 28 دی 1389
بازدید پروفایل: 1449