پروفایل من

سارا صفاریان

طراح گرافیک

آرشیو
ی جایی شکل اقیانوس ... بدون مرز و محدوده گرفتار ی گردابم که عمری باورم بوده .... تقلایی که بیهودس غرورم داره میگنده ... با چی لج کرده احساسم به چه قانونی پایبنده ....!!
عضویت در تاریخ 30 اردیبهشت 1391
بازدید پروفایل: 963