پروفایل من

ثنا منفرد درام

فعلا نقاشی

آرشیو
در این دنیای پر از كلیشه هنر گاهی دیدن كار كودكان یاری كننده است عمه ثنا(فرانك منفرد)
عضویت در تاریخ 28 دی 1389
بازدید پروفایل: 2650