پروفایل من

سعید بختیاریان

عکاس صنعتی

  • خاک ایران
آرشیو
خودت را دوست داشته باش وقتی خودم را به قدر كافی دوست داشتم آرامش را حس كردم. هر روز در خودم تعمق كردم. این مقدمه دوست داشتن خود است. از تنها بودن خوشم آمد، در خلوت سكوت محاصره شدم و شگفت زده به فضای درون وجودم گوش كردم. خیلی

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 25 مهر 1388
بازدید پروفایل: 9777