پروفایل من

سعیده بشارت

گرافیک

  • فارس
  • شیراز
آرشیو
آموخته ام ... که لبخند ارزانترین راهی است که می شود با آن، نگاه را وسعت داد.

چارلی چاپلین

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 9 مهر 1390
بازدید پروفایل: 4466