پروفایل من

صادق صدیقی

طراح گرافیک مذهبی-ارتباط با شماره09112306295

آرشیو
کــــربــــلا رو عشــقه
این هــوا رو عــــشقه
روضــــه ها و پــــرچم
مشکی ها رو عشقه.....

ایمیل:    sadeghsedighi123@gmail.com

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 12 شهریور 1395
بازدید پروفایل: 612