پروفایل من

سید سعید علم الهدی

عکاسی

آرشیو
سلام
غروب در نفس گرم جاده خواهم رفت‌
پیاده آمده بودم‌، پیاده خواهم رفت
‌ طلسم غربتم امشب شكسته خواهد شد
و سفره‌ای كه تهی بود، بسته خواهد شد
همان غریبه كه قلك نداشت‌، خواهد رفت‌
و كودكی كه عروسك نداشت‌، خواهد رفت‌...
عضویت در تاریخ 18 مهر 1389
بازدید پروفایل: 1344