پروفایل من

سپهرا ...

نقاشی/عکاسی را فقط دوست دارم...تمام تصاویر این صفحه با گوشی همراه گرفته شده!

  • قم
  • http://2ranj.blog.ir/ http://instagram.com/sepehra2/
آرشیو

چشم بستم، بودی...روشن بود، حتی پشت پلک هایم...

چشم گشودم...تا ابد تاریک شد، تمامِ دنیا...تُو، نبودی...آلبوم های من

عضویت در تاریخ 20 مرداد 1392
بازدید پروفایل: 3711