پروفایل من

سپیده صفایی

گرافیک

آرشیو
از فلاسفه می خواهم كه به دنبال حقیقت نروند چون حقیقت نیاز به پشتیبان ندارد فردریش نیچه
عضویت در تاریخ 31 شهریور 1387
بازدید پروفایل: 2196