پروفایل من

سپیده عیدی

طراح گرافیک.انیمیشن مجسمه. طراحی و نقاشی

آرشیو
پیش از آنکه واپسین نفس را بر آرم .. پیش از آنکه پرده فرو افتد... پیش از پزمرده شدن آخرین گل ... برآنم که زندگی کنم ... بر آنم که عشق بورزم...بر آنم که باشم در این جهان ظلمانی . در این روزگارسرشار از فجایع.در این دنیای پر از کینه. نزد کسانی که نیازمند منند. کسانی که نیازمند ایشانم .کسانی که ستایش انگیزند. تا... دریابم .شگفتی کنم. باز شناسم.کم....که میتوانم باشم... که میخواهم باشم... تا روز ها بی ثمر نماند.ساعتها جان یابد.لحظه ها گرانبار شود...هنگامی که میخندم.هنگامی که می گریم. هنگامی که لب فرو میبندم........
عضویت در تاریخ 13 اردیبهشت 1391
بازدید پروفایل: 1529