نگارخانه آثـار

[25]> آلبوم: PHOTOGHRAPHY

مجید محمودیان

نقاشی ونگارگری عکاسی وخوشنویسی
 • سایه و روشن

  از مجموعه: ماکرو

  تاریخ ارسال: 17 تیر 1392
  یادداشت هنرمند:
 • برخورد

  از مجموعه: ماکرو

  تاریخ ارسال: 27 شهریور 1392
  یادداشت هنرمند:
 • ه

  از مجموعه: ماکرو

  تاریخ ارسال: 17 تیر 1392
  یادداشت هنرمند:
 • کمی نزدیکتر

  از مجموعه: ماکرو

  تاریخ ارسال: 7 اردیبهشت 1392
  یادداشت هنرمند:
  NIKON D90+MACRO LENS 60MM
 • کمی نزدیکتر

  از مجموعه: ماکرو

  تاریخ ارسال: 7 اردیبهشت 1392
  یادداشت هنرمند:
  NIKON D90+MACRO LENS 60MM
 • کوچ و ماه

  از مجموعه: عکس های لحظه ای

  تاریخ ارسال: 20 اسفند 1393
  یادداشت هنرمند: