نگارخانه آثـار

[25]

مجید محمودیان

نقاشی ونگارگری عکاسی وخوشنویسی
 • تخت جمشید

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 10 اردیبهشت 1392
  یادداشت هنرمند:
 • شبدیز

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 10 تیر 1392
  یادداشت هنرمند:
  آبرنگ بر روی کاغذ A4
 • تخت جمشید

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 7 اردیبهشت 1392
  یادداشت هنرمند:
 • شب یلدا

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 27 شهریور 1392
  یادداشت هنرمند:
 • درخت تنهای

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 19 اسفند 1393
  یادداشت هنرمند:
  مقوا فابریانو+مرکب خوشنویسی
 • /

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 17 تیر 1392
  یادداشت هنرمند:
  آبرنگ+A4
 • سایه و روشن

  از مجموعه: ماکرو

  تاریخ ارسال: 17 تیر 1392
  یادداشت هنرمند:
 • نگاه

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 10 تیر 1392
  یادداشت هنرمند:
  آبرنگ بر روی کاغذ A4
 • شمعدانی

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 6 آبان 1394
  یادداشت هنرمند:
 • مرگ سیاوش

  از مجموعه: نگارگری (مینیاتور)

  تاریخ ارسال: 10 تیر 1392
  یادداشت هنرمند:
  مشق قلم گیری شده از اثر استاد آقا میری
 • کویر

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 15 اردیبهشت 1394
  یادداشت هنرمند:
 • زمستان

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 18 بهمن 1394
  یادداشت هنرمند:
 • وقت باران

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 7 اردیبهشت 1392
  یادداشت هنرمند:
 • برخورد

  از مجموعه: ماکرو

  تاریخ ارسال: 27 شهریور 1392
  یادداشت هنرمند:
 • ه

  از مجموعه: ماکرو

  تاریخ ارسال: 17 تیر 1392
  یادداشت هنرمند:
 • @

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 9 فروردین 1393
  یادداشت هنرمند:
 • *

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 14 آذر 1394
  یادداشت هنرمند:
 • کمی نزدیکتر

  از مجموعه: ماکرو

  تاریخ ارسال: 7 اردیبهشت 1392
  یادداشت هنرمند:
  NIKON D90+MACRO LENS 60MM
 • کمی نزدیکتر

  از مجموعه: ماکرو

  تاریخ ارسال: 7 اردیبهشت 1392
  یادداشت هنرمند:
  NIKON D90+MACRO LENS 60MM
 • @

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 19 دی 1394
  یادداشت هنرمند:
 • کوچ و ماه

  از مجموعه: عکس های لحظه ای

  تاریخ ارسال: 20 اسفند 1393
  یادداشت هنرمند:
 • #

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 16 آذر 1395
  یادداشت هنرمند:
 • چنگ و رنگ

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 29 آذر 1396
  یادداشت هنرمند:
 • OOOO

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 10 اردیبهشت 1396
  یادداشت هنرمند: