پروفایل من

رضوی ...

مهندس شیمی-طراحی فرآیندهای نفت (بی هنر! :) )

 • مشهدالرضا
 • http://aftab8.blog.ir/
آرشیو
   
   مدتیست که از سراب غرور به مأمن سرور و عشق پاگذاشته ام...
        احساس می کنم هنوز درک حضور نکرده ام .. اما می دانم
          که  عشق دریافتنی ست نه گفتنی ...
            گاهی فکر می کنم چون عشق دارم پس هستم 
               و چون عاشقانه می روم
                  پس می مانم و برای همیشه ماندگارم 
                     و عند ربهم یرزقون

     من به دنبال خویش می گردم..
        اما راه مرا به سوی خود می برد...
            تا اینجا هم که آمده ام قوت من نبود
               عشق او بود که مرا به دنبال خویش می کشید
                   وگرنه کجا می توانستم این همه راه را بپیمایم؟!


  فرازی از وصیتنامه دانشجوی شهید علی اصغر رحیم پور ازغدیآلبوم های من

عضویت در تاریخ 6 خرداد 1393
بازدید پروفایل: 1786