پروفایل من

سیدحامد صالحیان

عکاسی -علاقه مندبه خطاطی

  • متولد 26 آبان 1358
آرشیو

سلام
   هنوز هستم
          هنوزنفس می کشم
                                                          هنوز زنده ام
                                                                                     شششششششششششششششاااااااااااااااااایییییییییییییددددددددددددد


عضویت در تاریخ 16 تیر 1388
بازدید پروفایل: 17892